12 ноември 2010

Ново издание на ИСИ-София

Визуален семинар. Музеен брой
март-ноември 2010

Дебатът за Музей за съвременно изкуство у нас върви от години с различна степен на интензивност. Започна през 2005 г. с проекта „МУСИЗ” на Иван Мудов в рамките на „Визуалния семинар” на ИСИ-София, възпламени се през 2009 г. с обявяването на превръщането на сградата на софийския арсенал в музей, продължи с нова сила и през тази година на фона на лансираната от Министерството на културата концепция
за музеите в София.
Тъй като експертен или обществен разговор по въпроса никога не бе предизвикан, ние от ИСИ-София решихме да заявим публично нашата позиция по въпроса с все още незагубената надежда, че ще бъдем чути. Поканихме за мнение и чужди специалисти. Илюстрациите в публикацията са от виртуалната колекция на предаването на БНР „Музей в ефира”.
Вестникът може да бъде прочетен и в Интернет на: http://issuu.com/mariaart/docs/ica_museum_11_2010

ИСИ-София

http://ica-sofia.org