23 септември 2010

Декларация на Европейския културен парламент в подкрепа на Олег Мавроматти

На 16 – 19 септември 2010 г. в Атина се състоя заседание на Европейския културен парламент. ЕКП е независима европейска организация, в която членуват водещи интелектуалци и творци.

На своята 9-а сесия ЕКП прие резолюция, която включва отделен параграф в подкрепа на руския художник Олег Мавроматти, живеещ в България.

ЕКП изрази своята дълбока загриженост от факта, че през 2000 г. заради своя художествена проява в Москва, художникът е обвинен в разпалване на религиозна нетърпимост. Оттогава той пребивава законно в България сьс семейството си, като е подавал искане за политическо убежище, което му е отказано.

Тази година Консулството при Посолството на Руската Федерация в София е отказало да поднови изтеклия руски паспорт на Олег Мавроматти. Това автоматично води до изтичане и на разрешението от страна на България за постоянно пребиваване. Руските власти настояват, че е необходимо той да се завърне в родината си, за да се изправи пред съда.

Българската Държавна агенция за бежанците, пред която художникът отново е изложил искането си за политическо убежище, още не е дала своя отговор.

Настояваме бьлгарските миграционни власти да признаят на Олег Мавроматти статута на “чужденец без документи” и да ускорят придвижването на искането му за убежище въз основа на Всеобщата декларация за правата на човека.