17 май 2010

НАШИТЕ 20 ГОДИНИ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

Институт за съвременно изкуство – София
21 май – 30 юни 2010, откриване 20 май, четвъртък, 18.00 ч.

Институтът за съвременно изкуство – София представя събираната в течение на цялото му съществуване документация за групови събития, индивидуални прояви, критични дебати, професионални сбирки и други, обхващащи времето от 1989 г. насам. Включени са и части от личните архиви на членовете на ИСИ – София.

Изложбата дава уникална възможност за проследяване на историята на изкуството ни през последните 20 години. Станалите библиографска рядкост ръчно направени каталози, чуждестранните сборници със статии, луксозните издания на международни биеналета с участия на български художници, извадките от българския и световния периодичен печат, плакатите, фотографиите от изложби и акции се стремят да запълнят празнотите в представата за един значителен за страната ни период. Това е история, която все още не може да бъде проследена в българските публични колекции, библиотеки и архиви. Изложбата, без да претендира на изчерпателност, представя една идея как в бъдеще подобни архиви могат да станат публично достояние. И макар че, естествено, не включва всички гледни точки, всички истории, тя цели да продължи дебата за съвременното изкуство и неговото представяне в музеите и книгите по история на изкуството.

Експозицията дава възможност да се видят бурните движения от казионни към независими групи и прояви; драматичните критични дебати, подпомогнали да се изработи адекватен за художествените процеси език; утвърждаването на ролята на куратора в съвременното ни изкуство въпреки присмеха, неверието и активната съпротива; включването на автори от България в глобалния художествен процес.

В изложбата се припомнят ключови за времето творби, някои от които са в музеи и колекции в чужбина, а други дори са унищожени заради липсата на институции за съхраняването им. Архивът припомня много и важни художествени организации през изминалия период – галерии, центрове и издания, чийто принос е почти забравен.

През сложните години на промени в обществото липсата на държавна културна политика спрямо съвременното изкуство позволи много талантливи хора да заминат, работите да се забравят, публикациите да се загубят, а постиженията да се игнорират. „Нашите 20 години в съвременното изкуство” е стъпка към историческото възприятие на съвременното ни изкуство в неговата перспектива, към систематизация на още живите спомените, към подготовка на изчерпателна документация за музейното й съхранение и обработка.

Отворена за разглеждане и изследване, подредена по години, документацията в изложбата е за всички – и за тези, които имат собственa история „за” и „в” това време, и за тръгналите след тях през последните две десетилетия, за всички, които се интересуват от историята на българското изкуство.


Галерия ИСИ, бул. Васил Левски 134 (вход откъм ул. Екзарх Йосиф), ап. 3,
вторник-събота: 15.00-19.00; за контакти: info@ica-sofia.org, iaraica@spnet.net,
т. +35928466261, +359887510585

Няма коментари:

Публикуване на коментар