09 април 2010

Наградата „Избрана литература за пишещите за изкуство”

Тази година за трети път ще бъде
връчена наградата „Избрана
литература за пишещите за изкуство
(Essential Reading for Art Writers)” – инициатива на
Института за съвременно изкуство –
София. Наградата е замислена като
поощрение за активно пишещите за
съвременно изкуство, които с дейността
си допринасят за развитието на
критическата мисъл, отговорността и
етиката на публичния дебат, и така
подпомагат възпитаването на публики,
разширяването на представите за
изкуство, утвърждаването на достойна
за него роля в обществото. В рамките на
колегията акцията е насочена към
повишаване на символния статус на
писането за съвременно изкуство.

Изборът самата награда да е книга,
акцентира върху проблема на все още
трудния достъп до професионална
литература по темата в България.
За 2009 г. наградата е книгата
„Институционалната критика и след
това” (доклади от симпозиум на SoCCAS
през 2005; меки корици, издателство JRP/
Ringier 2006; автори: Андреа Фрейзър, Изабел
Грау, Йенс Хофман, Рене Грийн, Ханс
Хааке, Моника Бонвичини, Майк Кели,
Джон Сърл, Човекът „Да” и Джон С.
Уелшмън, съставител), присъдена на
автора/авторите на интернет блога
„Нищо лично”.

За първи път в историята на наградата
решението на ИСИ-София не бе взето
единодушно поради възражения срещу
анонимността в посттоталитарния
контекст. След продължителни и
разпалени дискусии тя все пак бе
присъдена на автора/авторите на блога
„Нищо лично” за острите, но
мотивирани критични текстове, за
подбуждането на дебат върху ролята на
критиката у нас, за интересния
експеримент с новите средства за изява
в публичното пространство.
Наградата ще бъде връчена лично на
специална скромна церемония на 12 април
2010 (понеделник) в 19 ч. в „The Fridge” –
София, ул. Овче поле 122.

В случай, че лауреатът е
възпрепятстван да присъства и получи
наградата лично на 12.04, тя ще го очаква
за получаване в пространството на “The
Fridge” до края на работното време на 15
април 2010 срещу представяне на парола,
съобщена лично нему по електронна поща.